Tomasz Meller
Tomasz Meller 07 październik 2022

Znakowanie sił przy obliczaniu reakcji podporowych belek, ram oraz kratownic

W tym artykule omówię zasadę znakowania sił przy obliczaniu reakcji podporowych w belkach, ramach oraz kratownicach. Oparta jest ona na przyjętej, przykładowej konwencji znakowania sił.

Konwencja znakowania sił przy obliczaniu reakcji podporowych

Obliczenia reakcji podporowych belek, ram czy kratownic poprzedzają działania mające na celu sporządzenie wykresów sił wewnętrznych  w ustrojach prętowych. Obliczenia prowadzi się na podstawie przyjętej konwencji znakowania sił, należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że nie dotyczy ona znakowania sił wewnętrznych. Trzeba również zaznaczyć, że zasada znakowania reakcji podporowych może być przyjęta dowolnie, natomiast trzeba być w niej konsekwentnym przez cały cykl prowadzenia obliczeń.

Siła pozioma

Rys. 1 Konwencja znakowania siły poziomej

Dokonując interpretacji znakowania siły poziomej, zwracamy uwagę na to, w którą stronę jest ona skierowana. Siła pozioma jest dodatnia jeżeli działa w prawo, natomiast ujemna jeżeli działa w lewo.

Siła pionowa

Rys. 2 Konwencja znakowania siły pionowej

W analogiczny sposób interpretuje się znakowanie siły pionowej. Siła pionowa jest dodatnia jeżeli działa w górę, natomiast ujemna jeżeli działa w dół.

Moment siły

Dokonując interpretacji znakowania momentu siły, zwracamy uwagę na to, w którą stronę się on obraca. Moment siły jest dodatni jeżeli kręci w prawo (zgodnie z wskazówkami zegara), natomiast ujemny jeżeli kręci w lewo (niezgodnie z wskazówkami zegara).

Rys. 3 Konwencja znakowania momentu siły

Powiązane
ARTYKUŁY